Daune auto

Achitare amenzi auto

Metode de achitare a amenzii auto, procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiei, care este termenul de plata a acestora.

Daca te numeri printre cei care au primit din pacate o amenda si nu au achitat-o inca, stii ce trebuie sa faci cu ea?

Comunicarea procesului verbal

De regula agentul constatator inmaneaza contravenientului procesul-verbal prin care s-a constatat contraventia, dar acesta se poate trimite si prin posta daca savarsirea contraventiei este probata cu un mijloc tehnic certificat, potrivit legii, din dotarea politiei. In acest caz, procesul-verbal se comunica de catre agentul constatator, prin posta, in termen de cel mult o luna de la data incheierii.

Care este termenul de plata a amenzilor?

Persoana fizica are posibilitatea sa plateasca jumatate din minimul amenzii aplicate numai in termen de 2 zile lucratoare de la data incheierii procesului verbal de contraventie, agentul constatator avand obligatia sa consemneze aceasta in procesul verbal si sa comunice verbal contravenientului atunci cad constatarea se inmaneaza personal.

Indiferent de cuantumul amenzii aplicate, plata acesteia nu se mai poate face pe loc la agentul constatator ci numai la institutiile abilitate sa incaseze amenzi de circulatie. Daca procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei a fost primit prin posta, se poate achita jumatate din minimul amenzii in acelasi termen de 2 zile lucratoare, calculat insa de la data ridicarii corespondentei. Dupa trecerea celor 2 zile lucratoare de la comunicare, contravenientul are obligatia sa plateasca integral valoarea amenzii stabilite prin procesul verbal de catre agentul constatator.

Amenda constituie taxa locala, ceea ce inseamna ce neplata ei la timp atrage majorari de intarziere de 0.1% pe zi, conform Lg. 210/2005 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Unde se achita procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiei?

Amenzile privind circulatia pe drumurile publice se achita la Casa de Economii si Consemnatiuni CEC- S.A., la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori a altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile publice locale, indiferent de localitatea pe a carei raza functioneaza acestea, de cetatenia, domiciliul, sau de resedinta contravenientului ori de locul savarsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei.

Cei care au domiciliul in municipiul Bucuresti si au fost sanctionati contraventional pentru o fapta savarsita in aceasta localitate pot achita amenda on-line la adresa www.ghiseul.ro

Dupa efectuarea platii, in termen de 15 zile, procesul-verbal impreuna cu o copie de pe chitanta de plata a amenzii se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimit prin posta unitatii de politie din care acesta face parte. In cazul achitarii on-line a amenzilor contraventionale nu mai este necesara nici o alta formalitate.

Sursa:  
www.daune-auto.ro